ISO en VCA certificering

ISO 9001

ISO 9001 is wereldwijd de meest ingezette norm gericht op kwaliteitsbeheersing. Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is om de organisatie gericht bezig te laten zijn met continue verbetering om zo de tevredenheid van klanten te verhogen.

Daarbij is ISO 9001 op een dusdanige wijze ingericht, dat het aandacht besteedt aan het gehele proces van vertalen van klanteisen (input) tot aan het geleverde product of dienst. Hierbij komt het gehele werkproces van de organisatie aan de orde, gezamenlijk met enkele secundaire processen. Deze secundaire processen ondersteunen de organisatie richting continue verbetering.

Een onafhankelijke certificatie instelling voert audits uit om dit te controleren.
Wanneer aan alle eisen is voldaan, geven zij hier een certificaat voor uit.

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieuchecklist Aannemers. VCA is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.
Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft een VCA certificaat een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet cq. dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregelgeving.